Trwa komunikacja
PL | EN

Co nowego?

Podkowiec mały

Program Natura 2000 ma na celu ochronę cennych w skali całej Europy pięknych, ale zagrożonych obszarów przyrodniczych.

Zamek i jego otoczenie są objęte ochroną, ze względu na największą na Spiszu kolonię rozrodczą podkowca małego (Rhinolophus hipposideros). Nietoperz ten waży tyle co moneta 2 złotowa. W zamku w Niedzicy mieszka około 100 osobników tego gatunku.


Podkowce małe to jeden z najmniejszych nietoperzy występujących w Polsce.  Podczas snu podkowiec zwisa głową w dół zaczepiony palcami stóp, których człony pazurowe mają właściwość samoczynnego podginania się pod wpływem ciężaru. Dzięki temu wiszący nietoperz nie wykonuje żadnej pracy mięśniowej i nie męczy się. Posiada on także zdolność do całkowitej hibernacji – zrównuje ciepłotę  ciała z temperaturą otoczenia, spowalnia jego akcja serca, oddech, przemiana materii. Ogranicza w ten sposób straty energii zarówno w czasie spoczynku dziennego, jak i w trakcie snu zimowego. W przeciwieństwie do pozostałych krajowych nietoperzy, podkowce nie potrafią przeciskać się przez szczeliny. Dlatego do swych kryjówek mogą dostać się wyłącznie w locie. Dostępność kryjówki uwarunkowana jest obecnością odpowiedniej wielkości wlotu (co najmniej 12 x 12 cm).

 

Na nosie podkowca znajduje się narośl w kształcie podkowy, która jest wykorzystywana do ukierunkowania sygnałów echolokacyjnych. Ultradźwięki o częstotliwości około 110 kHz, najwyższej wśród krajowych nietoperzy, wytwarzane są przez krtań, emitowane przez nos, zaś podkowa pomaga skupić je w wiązkę. Za ich pomocą nietoperz lokalizuje pożywienie i przeszkody terenowe.

 

 

W 2019 roku populacja mieszkająca w zamku liczyła 86 dorosłych i 35 młodych osobników. Nietoperze wykorzystują całą powierzchnię pomieszczenia pod tarasem widokowym zamku średniego, ale też inne części w zamku, jak np. piwnice, czy lochy.

Staramy się zapewnić tak zacnym mieszkańcom zamku dobre warunki bytowe, m.in. nie wprowadzając zbyt wielu źródeł światła – zwłaszcza nocą zamek nie może być oświetlony, aby nie zaburzać komunikacji nietoperzy z żerowiskami, jakie są ulokowane w okolicy zamku.

 

 

Powrót
×