Trwa komunikacja
PL | EN

Zamek "Dunajec" w Niedzicy - bilety

Zamek „Dunajec” w Niedzicy został wzniesiony w I połowie XIV wieku przez Kokosza Berzewiczego, jako fortalicja broniąca północnej granicy Węgier. Odtąd pozostawał w rękach węgierskich rodów do     1945 roku – chociaż po I wojnie światowej został włączony w granice Polski. Zamek był wielokrotnie modyfikowany. Ostatnimi właścicielami zamku była węgierska rodzina Salamonów. Po II wojnie światowej obiekt znajdował się w stanie zupełnej dewastacji. Po pracach inwentaryzacyjnych, projektowych i wykonawczych prowadzonych przez Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu, Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1950 roku przekazało zamek w użytkowanie Stowarzyszeniu Historyków Sztuki. Stowarzyszenie nadal użytkuje obiekt i opiekuje się nim. W chwili obecnej na zamku mieści się muzeum oraz pokoje gościnne. Poza Zamkiem możemy zwiedzić Wozownię i Spichlerz.

Zamek - Wnętrza zamku górnego i średniego adaptowano na cele muzealne z zachowaniem historycznego układu i charakteru obiektu. Muzeum rozpoczęło działalność w 1963 roku. Zbiory znajdujące się w obrębie ekspozycji gromadzono pod kątem urządzenia wnętrz zamkowych takich jak min.: więzienie z izbą tortur, izby żupana spiskiego, sypialni żupana, izby straży czy też komnat mieszkalnych ostatnich właścicieli zamku-rodziny Salamonów. W salach historycznych zgromadzone zostały obiekty pochodzące z prowadzonych na zamku prac archeologicznych oraz stare fotografie. Dodatkową atrakcją zamku są tarasy widokowe z których można podziwiać piękno okolicy.

Wozownia - Ekspozycja ta została urządzona w 2006 roku, we współczesnym pomieszczeniu dawnego składu opału, znajduje się opodal zamku przy parkingu zamkowym. W jej wnętrzu eksponowane się zabytkowe pojazdy konne pochodzące z lat 1900-1939. Można tam zobaczyć m.in.: bryczki pochodzące z Wytwórni Braci Buraków z Kielc, pojazdy z dawnych Kresów Wschodnich oraz sanie.

Spichlerz - Ten drewniany obiekt wzniesiony w ostatniej dekadzie wieku XVIII, nieznacznie modyfikowany i przekształcony w wieku XIX, jest jednym z nielicznych zabytków tego typu zachowanych in situ. Wybudowany był w obrębie gospodarczej zabudowy folwarku zamkowego. Obecnie mieści stałą wystawę-Sztuki Ludowej Spisza. Wszystkie obiekty zgromadzone na wystawie pochodzą z XIX w. i lat 20/30 XX wieku z terenu całego Spisza. Obiekt ten usytuowany jest ok. 150 m od zamku po przeciwnej stronie drogi.

 

Godziny otwarcia muzeum - październik , listopad 2020r.

Zamek, Wozownia od 1 października do 15 listopada , czynne od godziny 9:00 do 16:00 bez poniedziałków.

1 listopada - muzeum nieczynne

Spichlerz nieczynny.

Kasa muzeum czynna od 9:00 do 15:20.

W dniach od 17 listopada do 30 listopada - muzeum nieczynne
 
W oparciu o wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24.04.2020r., Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.06.2020r., Zarządzenia nr 1/2020 Dyrektora Muzeum informujemy że :

Zakup biletów wstępu do Muzeum jest jednoznaczny z akceptacją zasad zwiedzania ustalonych celem minimalizacji ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2.

 

W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią zwiedzanie Muzeum odbywa się :

- indywidualnie , rotacyjnie bez możliwości zwiedzania grupowego z przewodnikiem,

- w punkcie kasowym przy zakupie biletów zalecane jest użycie karty płatniczej,

- zwiedzający mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką,

- osoby chore na astmę, mające problemy z oddychaniem muszą podczas zwiedzania nosić przyłbice,

- zwiedzający przed wejściem na ekspozycje dezynfekują dłonie płynem do dezynfekcji dostępnym przed wejściem do budynku,

- podczas pobytu i zwiedzania należy zachować bezpieczną odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 2 metry.

 

Ceny biletów wstępu

Zamek   i   Wozownia

Bilet normalny – 19 zł

Bilet ulgowy – 14 zł

 

Bilet ulgowy przysługuje : dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, opiekunom grup zorganizowanych, studentom do 25 roku życia, emerytom i rencistom.
Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom, które nie skończyły 5 lat ( dotyczy zwiedzania indywidualnego z rodzicami lub opiekunami). Dzieci zwiedzające w grupach zorganizowanych obowiązuje bilet ulgowy. Pracownikom muzeów, członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki, przewodnikom PTTK prowadzącym grupę przysługuje wstęp bezpłatny.


Biuro muzeum czynne w godz. od 9:00 do 16:00 ( od poniedziałku do piątku)

Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Muzeum - Zespół Zamkowy w Niedzicy
Niedzica – Zamek ul. Zamkowa 2
34-441 Niedzica
tel./fax. 18 2629489,18 2629480, 18 2629473
e-mail:shsniedzica@wp.pl
www.shs.pl