Trwa komunikacja
PL | EN

Co nowego?

Lekcje Muzealne

Rozwijanie zainteresowania dzieci i młodzieży historią i lokalnym dziedzictwem.

 

 


 

 20230713_125342.jpg (mini)

 

Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy w ramach współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych w Niedzicy zorganizowało cykl lekcji muzealnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Niedzicy. Pracownicy muzeum wraz z nauczycielem historii opracowali kilka tematów, z którymi poszczególne klasy zostały zapoznane. Tematy oraz metody wykorzystywane w trakcie tych warsztatów dostosowane były do wieku uczestników.

Wprowadzeniem do lekcji muzealnej w klasach od I do III było opowiedzenie o tym, co to jest muzeum, jakie zasady panują w muzeum, jak należy się zachowywać, a następnie na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej uczniowie mogli zapoznać się z legendą o Uminie – inkaskiej księżniczce, która w XVIII wieku w murach zamkowych szukała schronienia. Na kolorowych slajdach przedstawiono losy jej rodziny. Lekcja ta bazowała na wydanej przez Muzeum Zamkowe książce dla dzieci pt. „Skarb Inków”, autorstwa pani Katarzyny Zarzyckiej. Na zakończenie lekcji dzieci w kilkuosobowych grupach układały zamkowe puzzle z Uminą. Lekcje te odbywały się w szkole. Pomogły dzieciom zrozumieć, czym jest muzeum, jakie zasady panują w muzeum oraz co to są legendy.

 

 

Uczniowie klas od IV do VIII uczestniczyli w lekcjach muzealnych w murach zamkowych. Jednym z tematów było „Wprowadzenie do heraldyki – herb rodziny Berzeviczy”. W czasie tych warsztatów uczniowie zebrani w zamkowej sali balowej zostali zapoznani z takimi pojęciami jak tarcza herbowa, labry, fleurony, czy perły, mogli także poznać specjalny system oznaczania kolorów na herbach za pomocą kreseczek i kropeczek. W drugiej części warsztatów uczniowie szukali herbów w przestrzeni muzealnej – na obrazach, meblach i innych eksponatach. Innym tematem realizowanym w trakcie lekcji była „Rola obronna Zamku Dunajec”. W czasie tej lekcji uczniowie zapoznali się z tym, jakie zadania należały do załogi broniącej zamek oraz jakie elementy architektoniczne zamku pomagały w jego obronie. Na uczniach duże wrażenie zrobiła możliwość przymierzenia replik niektórych elementów uzbrojenia rycerza. Czas spędzony w zamkowej Izbie Straży wzbudził wiele pozytywnych emocji, ale także niezwykle ciekawą dyskusję – czy ktoś z nas żyjących dzisiaj, chciałby być rycerzem w XIV wieku?

 

Te „żywe” lekcje historii uzupełniły i poszerzyły wiedzę zdobytą przez uczniów w szkole na lekcjach, ale być może rozbudziły w nich także chęć odwiedzania muzeów – pokazały, że odwiedzanie takich instytucji nie jest nudne.

 

Iwona Kapołka

 

Powrót
×